Project Parkzicht Boekel opgeleverd

//Project Parkzicht Boekel opgeleverd
Project Parkzicht Boekel opgeleverd 2019-02-18T07:44:09+01:00

Project Description

Project Parkzicht Boekel opgeleverd

Plaats: Boekel

Opdracht: Op een van de mooiste plekjes in hartje Boekel is het project Parkzicht opgeleverd. Een bijzonder bouwplan met veertig royale en comfortabele eengezinswoningen, 2-onder-1-kappers en vrijstaande woningen. In opdracht van bouwbedrijf Van Grunsven uit Erp maakten we het civiele ontwerp en de vertaling naar een definitief ontwerp. Bovendien waren we als adviesbureau nauw betrokken bij het bepalen en inplannen van de benodigde werkzaamheden.

Werkzaamheden:

Op het terrein aan de Bernardstraat moest allereerst een nieuwe riolering worden aangelegd, mét een aansluiting op het bestaande gemeenteriool van de Parkweg. Na voltooiing van de woningen moest vervolgens de elementverharding ter plekke worden aangelegd. Om deze onderdelen te kunnen realiseren heeft Global Civiel de volgende werkzaamheden in het ontwerp opgenomen. Deze zijn vervolgens door de betrokken aannemer uitgevoerd, waarbij we erop hebben toegezien dat dit conform de geldende eisen is gebeurd:

  • Verwijderen van de bestaande trottoirtegels en betonbanden.
  • Grondwerk: ontgraven van zand en grond. Dit materiaal is in de groenstrook in depot gezet om later te kunnen gebruiken voor het aanvullen. Onder het trottoir aan de zuidzijde is gebiedseigen materiaal opgevoerd om het trottoir op de juiste hoogte aan te kunnen brengen.
  • Aanbrengen van zand voor het aanvullen/verdichten van de rioleringssleuf.
  • Aanbrengen van een steenvrij zandbed ten behoeve van het voetpad.
  • Aanbrengen van een PVC dubbelwandige infiltratiebuis. Koppelen huisaansluiting, uitvoeren kolkaansluiting, inspectieputten voorzien van beton en een gietijzeren deksel.
  • Aansluiten van de nieuwe riolering op de bestaande riolering van de Parkweg, door middel van een betonnen hondenhokput.
  • Aanbrengen van menggranulaat en opbouwen van de fundering. Realiseren van een draaiplaats voor het bouwverkeer door het aanbrengen van een tijdelijke kantopsluiting.
  • Het aanbrengen van het straatwerk t.b.v. de rijbaan en parkeervakken en het toepassen van verkeersvoorzieningen, zodat er veilig kan worden gewerkt en de werkzaamheden goed zichtbaar zijn voor weggebruikers.

Periode: 2018-2019

Opdrachtgever: Bouwbedrijf Van Grunsven, Erp