Empese en Tondense Heide, Loenen

//Empese en Tondense Heide, Loenen
Empese en Tondense Heide, Loenen 2018-03-23T14:16:24+01:00

Project Description

Herinrichting Natuurgebied

Plaats: Loenen

Opdracht: Herinrichting natuurgebied Empese & Tondense Heide en enkele omliggende percelen gelegen binnen het beheergebied van Vereniging Natuurmonumenten Oost-Veluwe.

Project werkzaamheden:

 • Verwijderen/kappen van begroeiing/bomen
 • Afplaggen/ontgraven van humeuse toplaag
 • Graven van nieuwe watergangen
 • Deels afvoeren van vrijkomende grond naar omliggende percelen
 • Deel afvoeren en in eigendom overnemen van vrijkomende grond
 • Verwerken van vrijkomende grond op omliggende percelen
 • Dempen/verondiepen van aanwezige watergangen/greppels
 • Uitvoeren van compenserende maatregelen in het kader van de waterhuishouding in en om het projectgebied
  (graven watergangen, aanleg drainage, plaatsen stuwen e.d.)
 • Verrichten van bijkomende werkzaamheden

Onze werkzaamheden:

 • Projectleider
 • Werkvoorbereider

Periode: 2013

Opdrachtgever: Cicom infra b.v.

Sector: Grond weg en Waterbouw