Afkoppelen Streukelerzijl, Dalfsen

//Afkoppelen Streukelerzijl, Dalfsen
Afkoppelen Streukelerzijl, Dalfsen 2018-03-19T15:45:40+01:00

Project Description

Waterbeheersing

Plaats: Dalfsen

Opdracht: bestrijding wateroverlast en verdroging

Wateroverlast bestrijding en verdroging door middel van het ontkoppelen van Streukelerzijl, het aanleggen van een vispassage en het plaatsen van gemalen.

Werkzaamheden:

 • Verrichten diverse opruimingswerkzaamheden
 • Opbreken asfaltverhardingen
 • Rooien bomen
 • Verrichten van sloopwerk
 • Opschonen watergangen
 • Graven, vervoeren en verwerken grond
 • Verrichten van werkzaamheden t.b.v. natuurbouw
 • Verwerken van zand
 • Verwerken van klei
 • Aanpassen drainage
 • Leggen duikers
 • Bouwen stuwen en gemalen en vispassages
 • Verwerken verhardingsfunderingsmaterialen
 • Aanbrengen bestratingen
 • Aanbrengen asfaltverhardingen
 • Plaatsen terreinafscheidingen
 • Inzaaien
 • Bijkomende werkzaamheden

Periode: 2013

Opdrachtgever: waterschap Groot Salland

Sector: Grond-, Water- en wegenbouw